"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Τεχνητή ΑνάστασηΣτο Ινστιτούτο είχε επιστρέψει ο υπολογιστής που τόσο καιρό δεν λειτουργούσε λόγω μιας βλάβης στην οθόνη του. 


Λογικά θα είχε καταλήξει στον κάδο των αχρήστων παρόλο που ο πυρήνας ήταν άθικτος. Η κοινωνία της λήθης δεν ασχολιόταν με τέτοιες λεπτομέρειες. Θεωρούσε ότι το μόνο που είχε σημασία ήταν η εμφάνιση


Όμως στο Ινστιτούτο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά και κανείς δεν μπορούσε να πετάξει έναν εγκέφαλο ακόμα και ηλεκτρονικό. Αυτή η διαφορετική νοοτροπία θα ξάφνιαζε οποιονδήποτε που δεν ήξερε για τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας.
 

Επανατροφοδότηση.
 

Η οθόνη άνοιξε και φάνηκε το γαλάζιο χρώμα.
 

Κοίταξαν τις πρώτες εντολές της λειτουργίας του.
 

Επαναφορά των δεδομένων.
 

Αναβάθμιση της δομής.
 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ζούσε και πάλι.
 

Το παράθυρο στον κόσμο ήταν και αυτό ανοιχτό.
 

Έγινε η πρώτη επαφή.
 

Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα.
 

Και δεν θα το ξεχνούσε κανένας από τους παρατηρητές.
 

Ο ίδιος ο υπολογιστής κατέγραψε στο σύστημά του την επιστροφή.
 

Από εκείνη την ημέρα...
  
είχε αποκτήσει άλλο όνομα.
Διακλάδωση.
Νοητικό σοκ.

 

Το αδιανόητο ήταν εφικτό.
 
Και οι θνητοί της Ανάστασης είδαν το μέλλον.

 
Δίχως ν' αντιληφθούν ότι επρόκειτο για τεχνητή Ανάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια: