"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΣΥΡΙΖΟΚΗΦΗΝΟΠΛΗΚΤΟ ΚΩΛΟΧΑΝΕΙΟ: Τι θα κάνουμε χωρίς (κηφηνο)νερουλάδες στην Ελλάδα του 2017;Για τους μη επαΐοντες τα αρκτικόλεξα «ΓΟΕΒ» / «ΤΟΕΒ» δεν λένε τίποτα. Ούτε και το ανάπτυγμά τους σε «Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων» και σε «Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων»  βοηθάει να καταλάβει κανείς κάτι περισσότερο, πέραν του ότι φαίνεται να είναι δημόσιοι οργανισμοί.


Για τους γνωρίζοντες, οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν βάσει ενός νόμου του 1958 (N.Δ. 3881/1958).  


Διακρίνονται σε τοπικούς (ΤΟΕΒ) που είναι, κατά τη νομική τους μορφή, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις με σκοπό τη διαχείριση έργων για τη διανομή των υδάτων άρδευσης και σε γενικούς (ΓΟΕΒ) που είναι περιφερειακές υπηρεσίες (πρώην νομαρχιακές του Υπουργείου Γεωργίας). 


 Ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ν.1943/1991 & Ν.1892/1990) γιατί  επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 


Η παρεχόμενη απ’ αυτούς υπηρεσία έγκειται στη διοίκηση των υδάτων, τη ρύθμιση της χρήσης τους, τη διανομή και την αστυνόμευσή τους, τη διοίκηση, συντήρηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων όπως επίσης και τη μελέτη και κατασκευή συμπληρωματικών έργων.

 
Πολλά από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν με δημόσιες επενδύσεις, είναι παλαιωμένα, δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εξοικονόμησης νερού, δεν πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη μείωση των απωλειών και το μέγιστο δυνατό περιορισμό της σπατάλης. Η ενσκήψασα κρίση οδήγησε σε περιστολή των δαπανών, εγκατάλειψη των έργων και τη συνακόλουθη μετατροπή των οργανισμών αυτών σε άχρηστα γραφειοκρατικά κελύφη. Αυτό στο οποίο εξακολουθούν να ανταποκρίνονται είναι η συλλογή βεβαιώσεων για όσους λίγους ακόμη πληρώνουν. Όσον αφορά το προσωπικό τους, αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους και τα αιρετά μέλη. Οι αιρετοί των ΤΟΕΒ  εκλέγονται από τα μέλη τους (βλ. λαμπρό πεδίο πελατειακών σχέσεων), ενώ τα ΔΣ των ΤΟΕΒ αποτελούνται από (κομματικά) μέλη διοριζόμενα από το ΥΠΑΑΤ.


Σημειωτέον ότι οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ επικαλύπτονται στην αποστολή τους με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος) που έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση των υδάτων (βλ. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Εθνική Επιτροπή Υδάτων, Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων), τις Διευθύνσεις των περιφερειών (βλ.  Διευθύνσεις Υδροοικονομίας), και τις υπηρεσίες των Δήμων (βλ. Εταιρίες Ύδρευσης).


Ενώ οι ΤΟΕΒ έχουν έσοδα και, κατά τον νόμο, επιχορηγούνται μόνον κατ’ εξαίρεση από το κράτος, επιτρέπεται να προσλαμβάνουν δημοσίους υπαλλήλους! Ορθώς, λοιπόν, ο νόμος 2190/94 υπήγαγε την πρόσληψη τόσο του τακτικού όσο και του εποχικού  προσωπικού τους στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η πρόνοια του νόμου αυτού άντεξε 22 ολόκληρα χρόνια. Καταργήθηκε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το άρθρο 46 παρ.5 Ν.4456/2017.  


Και, σα να μην έφθανε αυτό, προχθές, 63 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επιχείρησαν...
 να το ξανα-καταργήσουν με τροπολογία που έφεραν στη Βουλή! 


Τι να σχολιάσει κανείς;  


Οι ρουσφετολόγοι και ρουσφετοπράκτες Συριζανελίτες έχουν αφήσει ακόμη και εκείνον τον Δηλιγάννη μακράν δεύτερο. 


Αντιλαμβάνομαι ότι ερωτήσεις του τύπου «γιατί χρειαζόμαστε να πληρώνουμε νερουλάδες εν έτει 2017;» έχουν καθαρώς ρητορικό χαρακτήρα.


Ίσως, πέρα από την αδιαφορία τους για την ισονομία και την αξιοκρατία, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η αναλγησία τους έναντι των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων όπως και έναντι όλων εκείνων που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: