"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Οι “αδιαπραγμάτευτες” και “ξεκάθαρες” θέσεις της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής


Ούτε τις υποβαθμίζουμε (τις προκλήσεις της Άγκυρας) ούτε τις διογκώνουμε

Ούτε τις βλέπουμε ούτε δεν τις βλέπουμε

Ούτε τις ακούμε ούτε δεν τις ακούμε

Ούτε τις διαβάζουμε (στις εφημερίδες) ούτε δεν τις διαβάζουμε

Ούτε φυσσάει (για να πάρει ο αέρας τη σημαία) ούτε δεν φυσσάει

Ούτε περνάνε οι τούρκικες φρεγάτες ούτε δεν περνάνε

Ούτε κάνουν αβλαβή διεύλεση ούτε επιβλαβή

Ούτε πετάνε τα τούρκικά F16 πάνω απ’ τα ελληνικά νησιά ούτε δεν πετάνε

Ούτε πέρασε (ο Οτζαλάν) από την Ελληνίτσα ούτε δεν πέρασε

Ούτε ισχύει το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα ούτε δεν ισχύει

Ούτε έχουμε ούτε δεν έχουμε (S300)

Ούυε γέρνει ούτε δεν γέρνει (το γερμανικό υποβρύχιο)

Ούτε στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε δεν την στηρίζουμε

Ούτε αναχαιτίζουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού ούτε δεν αναχαιτίζουμε

Ούτε ζητάμε δανεικά ούτε δεν ζητάμε

Ούτε μπαίνουμε στο ΔΝΤ ούτε δεν μπαίνουμε

Έχω να σας πω και άλλες αδιαπραγμάτευτες θέσεις αλλά, πρέπει πρώτα να μιλήσω με τον Great Green Hulk και τον Big Fat Shrek μια και ο Dongle Fires λείπει απ’ την Αθήνα για το Πάσχα

Δεν υπάρχουν σχόλια: