"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΑΛΗΤΑΡΑΔΙΚΟ: Δαγκώνοντας το χέρι που του έβαλε το πιάτο μπροστά

Γράφουν οι ΙΔΙΩΤΕΣ


Αν δεν μας απατά η μνήμη μας, ο κ. Τσακνής, διορίστηκε δερβέναγας στην ΕΡΤ-ΣΥΡΙΖΑ της Ακριβοπούλου επειδή η κ. Μακρή έδωσε τον αγώνα τον "καλό". 


Και τώρα της λέει να "βγάλει τον σκασμό";
 

Όχι κ. Τσακνή μου.
 

Είστε κομματικά εντεταλμένος, οπότε κι εμείς, έχουμε αποδεχθεί ότι μπορεί να είστε άχρηστος και ανίκανος για αυτή τη θέση. 


Μην γίνεστε όμως αυθάδης και αχάριστος.  


Χθες δαγκώσατε το χέρι που σας έβαλε το πιάτο μπροστά.  


Ντροπή! Τρίζουν τα κόκκαλα των νεκρών της ΕΡΤ!
 

Τελικά, δίκιο είχατε κ. Τσακνή μου: 

Δεν υπάρχουν διαμάντια στον υπόνομο...


Δεν υπάρχουν σχόλια: