"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Το ΕΔΑΔ επιδίκασε καταβολή αποζημιώσεων σε Ελληνοκυπρίους

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Χθες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδίκασε την καταβολή από την Τουρκία αποζημιώσεων συνολικού ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ σε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι είχαν προσφύγει στο ΕΔΑΔ για στέρηση των περιουσιών τους, συνεπεία της τουρκικής εισβολής και κατοχής. 

Η απόφαση αφορά 19 ενάγοντες, οικογένειες και δύο συλλόγους, για τους οποίους τον Οκτώβριο του 2009 το δικαστήριο είχε κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση της προστασίας της ιδιοκτησίας και στις 11 περιπτώσεις, παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Τα ποσά που θα λάβουν οι ενάγοντες κυμαίνονται κατά περίπτωση από 30.000 ευρώ μέχρι 5,12 εκατ.

Νομικοί και δικαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι, σε αντιδιαστολή με την απόρριψη των προσφυγών των Ελληνοκυπρίων που ζητούσαν επιστροφή των περιουσιών τους στα Κατεχόμενα, στις προσφυγές για τις οποίες επιδικάστηκαν αποζημιώσεις χθες επικρατεί η νομολογία που διαμορφώθηκε από την απόφαση στην υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου.

Πάντως, το ΕΔΑΔ δείχνει να επιθυμεί να ολοκληρώσει την εξέταση των υποθέσεων που αφορούν προσφυγές Ελληνοκυπρίων και βρίσκονται στη δικαιοδοσία του, καθώς έχουν κριθεί παραδεκτές, ενώ έχει ήδη ενημερώσει δικηγορικά γραφεία για την απόρριψη νέων προσφυγών, για τις οποίες παραπέμπει στη λεγόμενη «επιτροπή αποζημιώσεων» στα Κατεχόμενα.

Στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος των προσφυγών που επιχειρεί το ΕΔΑΔ, ανακοινώθηκε ότι στις 2 Νοεμβρίου θα εκδοθεί απόφαση για την υπόθεση «Λόρδος και άλλοι κατά Τουρκίας», η οποία μένει σε εκκρεμότητα από το 1990. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά περιουσίες που βρίσκονται στην κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου. Ετσι, η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλεστεί το επιχείρημα της χρήσης τους από εποίκους για να δικαιολογήσει αδυναμία επιστροφής τους. Επιπλέον, σε περίπτωση επιδίκασης αποζημιώσεως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποσό που θα επιδικαστεί, καθώς η εν λόγω υπόθεση αφορά εκατοντάδες ακίνητα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: