"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητο ΞΕΠΟΥΛΗΤΑΡΑΔΙΚΟ - ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητα ΞΕΦΤΙΛΙΚΙΑ: Το διάγγελμα του Αλέκση όπως θα έπρεπε να είναιΕλληνιδές, Έλληνες,
 

Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα. Πετύχαμε επιτελούς μια ιστορική συμφωνία με τους βόρειους γείτονες μας.
 

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, αναγνωρίσαμε επισήμως για πρώτη φορά ως μακεδονική γλώσσα μια σλαβική διάλεκτο και αποδώσαμε τον τίτλο του Μακεδόνα σε ένα λαό που δεν έχει καμία σχέση με εμάς τους Έλληνες.
 

Δε νιώθετε περήφανοι συμπολίτες μου, ιδίως εσείς οι Μακεδόνες - συγγνώμη Νοτιομακεδόνες ήθελα να γράψω, ώστε να σας διαχωρίσω από τους νέους Μακεδόνες που μόλις αναγνωρίσαμε;
 

Δε νιώθετε υπέροχα που τώρα ως κράτος θα πρέπει να λέμε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέγαμε για δεκαετίες;
 

Που θα πρέπει να επιχειρηματολογούμε ΥΠΕΡ της ύπαρξης Μακεδόνων και μακεδονικής γλώσσας, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και τους Έλληνες;
 

Και όλα αυτά τα κάναμε κερδίζοντας τι; 


Έναν...


 επιθετικό προσδιορισμό μπροστά από το «Μακεδονία» και μια υπόσχεση συνταγματικής αναθεώρησης.
 

Δεν πετύχαμε γ... τις συμφωνίες συμπολίτες μου;!

Δεν υπάρχουν σχόλια: