"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Ρυθμίζονται χρέη που δεν υπάρχουν


Τους τελευταίους μήνες, η ρύθμιση, είναι από τα αγαπημένα θέματα μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικών παραγόντων! Ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο, ρύθμιση για τις οφειλές ασφαλισμένων και εταιρειών στα ασφαλιστικά ταμεία. Ρύθμιση σε τραπεζικά δάνεια και κυρίως στα στεγαστικά που αφορούν πολλά άτομα. Επειδή οι άνθρωποι όταν έχουν δυσκολίες (κι όχι μόνον) προτιμούν τα ευχάριστα θέματα, η φιλολογία των ρυθμίσεων επικράτησε. Ωστόσο ισχύει η διαπίστωση, ότι αν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται κάποιες καταστάσεις ως πραγματικές ακόμα κι αν δεν είναι αληθινές, έχουν πραγματικές συνέπειες.

Και τώρα που ήρθαν οι ρυθμίσεις, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Όσοι περίμεναν κάποια ρύθμιση, αντιλαμβάνονται ότι αφορά άλλους! Εκείνους που δεν έχουν οφειλές τώρα αλλά διευκολύνονται στις επερχόμενες…

Στα χρέη από φόρους για παράδειγμα, η ρύθμιση αφορά όσους έχουν εξοφλήσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν εφέτος. Επίσης όσοι δεν έχασαν δόση από ρύθμιση που είχαν κάνει δεν μπορούν να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση. Αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, ο οφειλέτης πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές του 2013, ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές προηγούμενων ετών…

Κάπως ανάλογες είναι και οι προωθούμενες ρυθμίσεις τραπεζικές δανείων. Τα δάνεια δεν πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμα, δηλαδή δεν πρέπει να μην έχουν καταβληθεί οι τρεις τελευταίες δόσεις και να υπάρχει υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Επίσης η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τα 180.000 ευρώ, να είναι μισθωτός ή συνταξιούχος με «σίγουρο» εισόδημα, το σύνολο των καταθέσεων του νοικοκυριού να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού τα 150.000 ευρώ.

Τώρα γνωρίζουμε όλη την αλήθεια. Διευκολύνονται οι οφειλέτες που δεν οφείλουν τώρα στην εφορία αλλά δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις μελλοντικές τους οφειλές. Επίσης διευκολύνονται όσοι δεν οφείλουν εφέτος στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά τα προηγούμενα χρόνια. Και διευκολύνονται μισθωτοί με οφειλές στις τράπεζες τις οποίες εξυπηρετούν, έχουν μισθό περίπου 1.000 ευρώ, είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο, για σπίτι 70 - 90 τμ και δεν έχουν άλλα ακίνητα.

Προφανώς οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους αλλά γίνονται προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη των επόμενων οφειλών. Γι αυτό αφορά τα μελλοντικά χρέη όσων έως τώρα έχουν πληρώσει. Ούτε αυτό είναι απαραίτητα κακό. Πρέπει να σταματήσει η συνήθεια να προωθείται κάθε φορά μια ρύθμιση που ευνοεί τους ασυνεπείς. Αρκεί να είχε ειπωθεί από την αρχή.


Αντίθετα, κάποιοι φωστήρες εκτόξευαν την παράλογη απειλή ότι θα διώκονται ποινικά όσοι οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχουν δικαστικοί κλητήρες, ούτε δικαστήρια, ούτε αστυνομία, ούτε φυλακές για να συλληφθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες οφειλετών που είναι στην κατηγορία αυτή, κατέφυγαν στην θαλπωρή της ρύθμισης. Αντί να διωχθούν όσοι οφείλουν μικροποσά, ετοιμάζεται ευεργετική ρύθμιση διευκόλυνσης των οφειλετών. Γιατί όχι; Επέτρεψαν την φημολογία της νέας ρύθμισης, μειώθηκαν περισσότερο οι εισπράξεις και ανακοινώθηκε η ρύθμιση για τους μελλοντικούς οφειλέτες! Δεν είχαν πάρει έγκριση της τρόικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: