"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ: Σε hedge fund έως 15 δισ. χρέους - Τι σημαίνει η κυοφορούμενη επαναγορά των ομολόγων του PSI για ελληνικές τράπεζες και Ταμεία


Μείζον ηθικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα αξιοπιστίας, δημιουργεί η δρομολογούμενη επαναγορά μέρους των νέων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία δόθηκαν στo πλαίσιο του PSI τον Μάρτιο, σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, Ταμεία και ιδιώτες. Και αυτό διότι μεγάλο μέρος τους, που εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται ακόμα και στα 15 δισ., βρίσκεται πλέον στα χέρια κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία τα έχουν αποκτήσει σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από τις τρέχουσες και θα επωφεληθούν από την επαναγορά τους σε υψηλότερες από τις σημερινές τιμές.

Συνολικά στην αγορά υπάρχουν σήμερα ελληνικά ομόλογα που εκδόθηκαν με το PSI, ονομαστικής αξίας 62 δισ. ευρώ. Αντιπροσωπεύουν το 31,5% της ονομαστικής αξίας των προηγουμένων, που «κουρεύτηκαν» στις αρχές Μαρτίου. 

Σήμερα διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά στα επίπεδα των 26 σεντς ανά ευρώ. Στα τέλη Ιουνίου, οπότε και πύκνωσαν οι αγορές των ομολόγων αυτών από κερδοσκοπικά και επενδυτικά κεφάλαια, αποτιμόνταν στα 14,26 σεντς ανά ευρώ, ενώ ήταν ακόμη χαμηλότερα, κοντά στα 12,9, στα τέλη Μαΐου, οπότε και σοβούσε προεκλογικά πολιτική αβεβαιότητα. 

Από εκείνο το σημείο έως σήμερα τα κέρδη που έχουν καταγράψει, όσοι τοποθετήθηκαν στα χαμηλά, ξεπερνούν το 100%. Οι τιμές αυτές αφορούν σε 20 συνολικά ομόλογα, των οποίων οι λήξεις εκτείνονται από το 2023 έως το 2042. Οι υπεραξίες είναι πολύ μεγαλύτερες για το «κοντινό» ομόλογο και συγκεκριμένα αυτό που ωριμάζει το 2023. Εδώ το κέρδος για όποιον αγόρασε στα τέλη Μαΐου είναι της τάξης του 160%, μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες.

Από τα συνολικά 62 δισ. ευρώ χρέους που αντιπροσωπεύουν αυτά τα ομόλογα, οι ελληνικές τράπεζες (που συμμετείχαν με 50 δισ. ευρώ περίπου στο PSI) κατέχουν περί τα 16 με 17 δισ. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν περιορίσει την έκθεσή τους στο ελληνικό χρέος μόλις στα 1,9 δισ. ευρώ, (στοιχεία πρώτου εξαμήνου), σύμφωνα με στοιχεία της EuropeaBanking Authority και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Από τον Δεκέμβριο δηλαδή έχουν μειώσει μέσω PSI αλλά και πωλήσεων την έκθεσή τους σε ποσοστό της τάξης του 92%. 

Οι ελληνικές ιδιωτικές ασφαλιστικές στα τέλη του προηγούμενου έτους είχαν επενδεδυμένα σε ελληνικά ομόλογα αποθεματικά ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών έλαβαν νέα ομόλογα 1,41 δισ. 

Τα ελληνικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης το ίδιο διάστημα είχαν επενδεδυμένα σε ελληνικά ομόλογα περί τα 17 δισ. Αυτά μεταφράστηκαν σε 5,5 δισ. νέων ομολόγων.

Οι Ελληνες ιδιώτες ομολογιούχοι εκτιμάται ότι μετά το PSI διακρατούν πλέον ομόλογα ονομαστικής αξίας περί των 600 εκατ. ευρώ

Συνολικά δηλαδή ελληνικές τράπεζες, Ταμεία, ασφαλιστικές, ιδιώτες και τράπεζες της Ευρωζώνης κατέχουν ομόλογα της τάξης των τα 26,5 δισ. περίπου και απομένουν άλλα 35,5 δισ., τα οποία μοιράζονται μεταξύ ευρωπαϊκών ασφαλιστικών, εκτός Ευρωζώνης τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και hedge funds. 

 Και επειδή οι εκτός Ευρωζώνης τράπεζες ανέκαθεν είχαν μικρή έκθεση στο ελληνικό χρέος, ενώ οι ασφαλιστικές εκτιμάται ότι έχουν αποκλιμακώσει τις θέσεις τους, είναι δόκιμο σύμφωνα με οικονομολόγους και treasures  να υποθέσει κανείς ότι τουλάχιστον 10 δισ. και έως και 15 δισ. θα πρέπει να βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια διαφόρων hedge funds. Αναλυτικότερα, καλά ενημερωμένες ελληνικές τραπεζικές πηγές ανεβάζουν το ύψος της ονομαστικής αξίας ομολόγων που διακρατούνται από financial institutions στα 20 δισ. ευρώ περίπου. Ητοι τα 15 δισ. που απομένουν φέρεται να βρίσκονται σε hedge funds. Το δε μέσο κόστος κτήσης τους τοποθετείται στα επίπεδα των 17 σεντς ανά ευρώ περίπου. Μερικά από τα hedge funds αυτά έχουν δηλώσει δημοσίως το χτίσιμο θέσεων στο ελληνικό χρέος ενώ άλλα κατονομάζονται με βεβαιότητα από τους συμμετέχοντες στις αγορές ως αγοραστές και κάτοχοι ελληνικού χρέους. Μεταξύ αυτών είναι τα Adelante Asset Management, Elliot Αssociates (που πραγματοποιεί αναγκαστικές εκτελέσεις κατά του Δημοσίου της Αργεντινής αυτή την περίοδο), η Third Point LLC (που έχει τοποθετηθεί και σε άλλα ελληνικών συμφερόντων αξιόγραφα, όπως μετοχές της DolphiCapital που δραστηριοποιείται στο ελληνικό real estate), η Dart Management (που αποπληρώθηκε εις το ολόκληρον ομόλογα της τάξης των 400 εκατ. ξένου δικαίου από την κυβέρνηση Παπαδήμου την άνοιξη), η Fir Tree Partners, η Och-Ziff Capital Management Group LLC, η York Capital LP, το Saba Capital Management LP, η Greylock Capital Management και η Vega Asset Management.


Τιμή επαναγοράς

Για να επιτύχει οποιαδήποτε επαναγορά ελληνικών ομολόγων, θα πρέπει να προσφερθεί μια τιμή που να περιέχει κίνητρο για να πωληθούν, καθώς υποχρεωτική συμμετοχή αποκλείεται από τις αυστηρές ρήτρες αλλοδαπού δικαίου υπό το οποίο έχουν εκδοθεί. Εξ ου και συζητούνται τιμές στα επίπεδα των 27-30 σεντς ανα ευρώ, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θεωρούνται ελκυστικές για το εν λόγω project.

Στις τράπεζες
Από τα συνολικά 62 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους που αντιπροσωπεύουν τα «νέα» ομόλογα, οι ελληνικές τράπεζες (συμμετείχαν με περίπου 50 δισ. ευρώ στο PSI) κατέχουν περί τα 16 με 17 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν περιορίσει την έκθεσή τους μόλις στα 1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της EuropeaBanking Authority και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
.
Ασφαλιστικές, Ταμεία
Οι ελληνικές ιδιωτικές ασφαλιστικές στα τέλη του προηγούμενου έτους είχαν επενδεδυμένα σε ελληνικά ομόλογα αποθεματικά ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη θέση τους έλαβαν νέα ομόλογα, συνολικής αξίας 1,41 δισ. Τα ελληνικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης το ίδιο διάστημα είχαν επενδεδυμένα σε ομόλογα περί τα 17 δισ. Αυτά μεταφράστηκαν σε 5,5 δισ. νέων ομολόγων.

«Χτίζουν» στο χρέος
Hedge funds έχουν δηλώσει δημοσίως το «χτίσιμο» θέσεων στο ελληνικό χρέος. Μεταξύ αυτών, κατονομάζονται τα Adelante Asset Management, Elliot Αssociates, Third Point, Dart Management, Fir Tree Partners, Och-Ziff Capital Management, York Capital, Saba Capital Management, Greylock Capital Management και Vega Asset Management. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά άλλα ακόμη που έκαναν την ίδια τοποθέτηση και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: