"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: H μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου

Αποσπάσματα κείμενο που έγραψε ο ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ για το δραμα των Παλαιστινίων μετά από επίσκεψη που έκανε στη Γαζα

«Στην αρχή ένιωσα έκπληξη για την ικανότητα των κατοίκων να επιβιώνουν αλλά και για τη ζωτικότητα των νέων στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, ακόμα και εκεί μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τα ίχνη της αφόρητης πίεσης. Οι εκθέσεις δείχνουν ότι ανάμεσα στους νέους άνδρες σιγοβράζει η απογοήτευση(...) 

Η Γάζα έχει την όψη τριτοκοσμικής κοινωνίας χωρίς να είναι υπανάπτυκτη. Βρίσκεται σκόπιμα «εκτός-ανάπτυξης» παρότι θα μπορούσε να είναι ευημερούσα περιοχή της Μεσογείου, με πλούσια γεωργία, αποδοτική αλιεία, τουρισμό και καλές ενεργειακές προοπτικές εξαιτίας των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που εντόπισαν οι προ δεκαετίας έρευνες.(...)

Κατά μέσο όρο μόνο 67 φορτηγά με τρόφιμα -πολύ λιγότερα από το μισό των ελάχιστων απαιτήσεων- μπαίνουν καθημερινά στη Γάζα, σε σύγκριση με τα περισσότερα από 400 που περνούσαν τα σύνορα πριν αρχίσει ο αποκλεισμός.(...)

Το δέκα τοις εκατό των παιδιών κάτω των πέντε ετών που έχουν περιορισμένη ανάπτυξη εξαιτίας του υποσιτισμού αλλά και για την ευρέως διαδεδομένη αναιμία που αφορά περισσότερα από τα δύο τρίτα των βρεφών, σχεδόν το 60% τοις εκατό των μαθητών και το ένα τρίτο των εγκύων.(...)  

Ο αποκλεισμός είναι επίθεση κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Πρόκειται για συστηματική υποβάθμιση, ταπείνωση, απομόνωση και κατακερματισμό του παλαιστινιακού λαού (...)

Πρόκειται για την πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη, όπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι στοιβάζονται στη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου»..

Δεν υπάρχουν σχόλια: