"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ:Πώς θα γίνει η κατανομή των 44 δισ. της δόσης


Μέχρι και το τελευταίο ευρώ είναι υπολογισμένο πού θα κατευθυνθεί από τα 44 δισ. ευρώ που επιδιώκει να λάβει η Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν. 

 Οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας είναι δεδομένες και μεγάλες, ενώ στο μεταξύ έχει προκύψει ακόμα μία. Αυτή της χρηματοδότησης επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων, που απαιτεί το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 9 δισ. τουλάχιστον. Επίσης, η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διάθεση κεφαλαίων για την αποπληρωμή χρεών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του.

Πάντως, εάν προστεθούν όλες οι υποχρεώσεις του Δημοσίου για το άμεσο μέλλον, το συνολικό ποσό ξεπερνά κατά τι τα 44 δισ. αλλά η διαφορά είναι διαχειρίσιμη αφού ανέρχεται στα 44,9 δισ. Ειδικότερα:

1. Για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας θα διατεθούν τα 24 δισ. Οι όροι για το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι πλέον γνωστοί και θεσμοθετημένοι, οπότε είναι όλα έτοιμα και αναμένονται τα κεφάλαια για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

2. Για να προχωρήσει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα τουλάχιστον 9 δισ. Τα κεφάλαια αυτά έχουν υπολογιστεί στα σενάρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και δεδομένου ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα (μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου), δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξασφάλισης του ποσού, παρά να το δανειστεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Β. Σόιμπλε, έχει δηλώσει ότι θα αυξηθούν οι εγγυήσεις των χωρών της Ευρωζώνης προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EFSF) κατά 10 δισ. για να δανείσει την Ελλάδα, με στόχο να εκτελέσει πρόγραμμα επαναγορών.

3. Για την κάλυψη του πρωτογενούς ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 4,5 δισ. σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που προβλέπονται στους υπολογισμούς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσό αυτό να είναι μικρότερο τελικά, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν στο 1,1 δισ.
 
4. Για την αποπληρωμή των χρεών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του έχει προβλεφθεί κονδύλι της τάξης των 3,5 δισ. για φέτος. Η κυβέρνηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εξόφληση των οφειλών του κράτους, καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά άμεσα. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να εξοφληθεί το σύνολο των υποχρεώσεων του Δημοσίου (ανέρχονται στα 8 δισ. αλλά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κι άλλο) έως τα τέλη Φεβρουαρίου, σε περίπτωση που εξασφαλισθεί η εκταμίευση κι άλλων δόσεων έως τότε.

5. Για την εξόφληση των εντόκων γραμματίων μηνιαίας διάρκειας που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο, απαιτούνται 3,4 δισ. Τα κεφάλαια αυτά είχαν υπολογιστεί στη δόση του Ιουνίου (ύψους 31,3 δισ.) για να αποπληρωθούν ομόλογα αντίστοιχου ύψους που κατείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεδομένου ότι ακόμα εκκρεμεί η εκταμίευση αυτής της δόσης επιλέχθηκε να εκδοθούν γραμμάτια, που θα αποπληρωθούν αμέσως μόλις εισρεύσουν τα κεφάλαια στα κρατικά ταμεία.

6. Μέσα στον Δεκέμβριο θα πρέπει να αποπληρωθούν ομόλογα που λήγουν την 1η του μήνα και στις 21. Συνολικά, το ποσό είναι 500 εκατ. εκ των οποίων 250 εκατ. της 21ης Δεκεμβρίου, αφορούν σε ομόλογο που δεν εντάχθηκε στο PSI. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην το αποπληρώσει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: