"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αρχίζει η διαδικασία αποκρατικοποίησης για τον χρεοκοπημένο Ιππόδρομο

Του Βαγγελη Mανδραβελη

Ξεκινάει η αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)Το Ταμείο προσανατολίζεται στην πώληση μόνον του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, χωρίς την εκτεταμένη ακίνητη περιουσία του ΟΔΙΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να προηγηθεί η απόσχιση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία και στη συνέχεια η πώλησή της. Πρακτικά ο νέος ΟΔΙΕ που θα πουληθεί θα διαθέτει μόνον το δικαίωμα διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σημείωναν ότι η λύση της απόσχισης κρίθηκε αποτελεσματικότερη. Πρόσθεταν ότι, αν στην ιδιωτικοποίηση συμπεριλαμβανόταν και η ακίνητη περιουσία του ΟΔΙΕ, συνολικής έκτασης περίπου 270 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, τότε το Ταμείο θα έπρεπε να επιδιώξει συνδυαστική αποκρατικοποίηση, στοχεύοντας σε δύο κατηγορίες επενδυτών. Η πρώτη κατηγορία θα περιελάμβανε εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων (operators) και η δεύτερη εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων (real estate development). Ενας τέτοιος συνδυασμός θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολος στη σημερινή συγκυρία. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από τις συμβάσεις παραχώρησης στον ΟΠΑΠ, είναι πιο εύκολες οι παραχωρήσεις δικαιωμάτων επί τυχερών παιγνίων, παρά η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Ο ΟΔΙΕ είναι ζημιογόνος επιχείρηση αφού το 2010 είχε ζημίες ύψους 28 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημίες ξεπερνούν τα 152 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή του θέση είναι αρνητική και στα -55 εκατ. ευρώ. Στο α΄ εξάμηνο του 2011, η κατάσταση επιδεινώθηκε αφού η εταιρεία πρόσθεσε νέες ζημίες. Παρά τις όποιες ζημίες, η γαλλική PMU που δραστηριοποιείται στις ιπποδρομίες, ενδιαφέρεται για το δικαίωμα του ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, εκτός από την οικονομική κρίση, αρνητικό ρόλο στην πορεία του ΟΔΙΕ διαδραμάτισε η μετακίνηση του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο, όπου πλέον παρίσταται μικρός αριθμός παικτών, σε αντίθεση με ό, τι συνέβαινε όσο ο Ιππόδρομος βρισκόταν στο Φάληρο. «Πλέον το 5% του στοιχηματισμού γίνεται εντός του Ιπποδρόμου, ενώ το 95% γίνεται από τα πρακτορεία. Πριν από τη μετακόμιση (στο Μαρκόπουλο), τα ποσοστά ήταν αντίστροφα», παραδεχόταν στέλεχος του Ταμείου.

ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ
Η δεύτερη μεγάλη αποκρατικοποίηση  αφορά την πώληση των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Η πώληση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στον νέο ή τους νέους επενδυτές, θα γίνει σε συνεργασία με τον σημερινό μέτοχο μειοψηφίας, τα ΕΛΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 65% του ομίλου ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ το 35%.

Η διοίκηση των ΕΛΠΕ έχει συμφωνήσει με το ΤΑΙΠΕΔ στην ταυτόχρονη πώληση των δύο συμμετοχών στον Ομιλο ΔΕΠΑ και τώρα ετοιμάζεται να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ταμείο. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να εγκρίνουν το συγκεκριμένο μνημόνιο σε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί να συγκληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 30/1/2012.

Στη σχετική εισήγηση προς τους μετόχους των ΕΛΠΕ, η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η πώληση της συμμετοχής στον Ομιλο ΔΕΠΑ ή σε εταιρείες αυτού θα επιτρέψει την αποφυγή ενδεχόμενης απώλειας δικαιωμάτων σε μειοψηφική συμμετοχή των ΕΛΠΕ στον ΔΕΣΦΑ στην περίπτωση πλήρους διαχωρισμού ΔΕΣΦΑ - ΔΕΠΑ. «Σε περίπτωση πλήρους διαχωρισμού του ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ, η ΕΛΠΕ θα αναγκαστεί διά νόμου να παραιτηθεί όλων των δικαιωμάτων ελέγχου και διακυβέρνησης στον ΔΕΣΦΑ λόγω της συμμετοχής της στην Elpedison», αναφέρει η σχετική εισήγηση, ενώ αν η εταιρεία προτίθεται να παραμείνει στο μ. κ. της ΔΕΠΑ, μπορεί να εγκλωβιστεί σε μια μειοψηφική συμμετοχή, χωρίς να επηρεάζει τις εξελίξεις. Τέλος, η διοίκηση των ΕΛΠΕ αναφέρει ότι η από κοινού πώληση του Ομίλου ΔΕΠΑ μπορεί να αποδεσμεύσει σημαντικά κεφάλαια και να συντελέσει στη γρήγορη αποκλιμάκωση της δανειακής μόχλευσης της εταιρίας, η οποία επιβαρύνθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το μνημόνιο ΕΛΠΕ - ΤΑΙΠΕΔ θα έχει ισχύ έξι μηνών προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία πώλησης του Ομίλου ΔΕΠΑ και 12 μηνών για την ολοκλήρωσή της.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: