"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


KINA: Το παιχνίδι της «καυτής πατάτας» με... απασφαλισμένη χειροβομβίδα!

Αυτό θα πει ετοιμότητα, συγχρονισμός, θανάσιμη πρόκληση και... καλή τύχη σε άσκηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας. Σε βίντεο που κάνει θραύση στο Διαδίκτυο, έξι στρατιώτες εμφανίζονται να περνούν μια χειροβομβίδα ο ένας στον άλλο, εν είδει του παιχνιδιού της καυτής πατάτας.

Μόνο που η χειροβομβίδα είναι... απασφαλισμένη! Και όταν ο τελευταίος την πετά μέσα σε έναν λάκκο στο έδαφος γίνεται έκρηξη. Εκπαιδευμένοι και αποφασισμένοι, οι έξι στρατιώτες γυρνούν την πλάτη στον λάκκο με τη χειροβομβίδα και πέφτουν με ένα εντυπωσιακό ομαδικό άλμα στο έδαφος για να καλυφθούν, σε ελάχιστη απόσταση από την έκρηξη.

Κανείς δεν έπαθε το παραμικρό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: