"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΞΕΦΤΙΛΙΚΙΑ: O εξισλαμισμός μας σε δύο εικόνες τραβηγμένες με διαφορά 60 χρόνων...

Η πρώτη φωτογραφία είναι τραβηγμένη πριν 60 περίπου χρόνια. 

Η δεύτερη είναι πρόσφατη

Στην πρώτη, ούτε μία μαθήτρια δεν φοράει μαντήλα, μολονότι το σχολείο, όπως βλέπετε, χαρακτηρίζεται τουρκικό, στο πλαίσιο μιας τραγικής συμφωνίας που είχε κάνει ο Παπάγος με τους Τούρκους το 1954, πιεσμένος από το ΝΑΤΟ. 

Στη δεύτερη δεν υπάρχει ούτε μία μαθήτρια χωρίς μαντήλα. 

Στην απογραφή του 1928 οι Μουσουλμάνοι της Θράκης ήταν 102.621 (μαζί με τους Πομάκους). Οι Χριστιανοί ελληνικής καταγωγής Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου ήταν περισσότεροι από 100.000

Στην απογραφή του 2011 οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι περίπου 120.000, ενώ οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου και Τενέδου είναι...


 λιγότεροι από 5.000

Ο εξισλαμισμός της Ελλάδας εξελίσσεται αργά, μεθοδικά και αποτελεσματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: