"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (13/6/ΧΧΧΧ)

1381: Πραγματοποιείται η πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. Χωρικοί με ηγέτη τον Γουατ Ταιλερ απαιτούν λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο Β'

1525: Ο Μαρτίνος Λούθηρος αψηφώντας το δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας περι την αγαμίας του κλήρου παντρεύεται την Καταρίνα φον Μπόρα

1968: Θεμελιώνεται ο Πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη γωνία των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων.
 
 
 
 
 
 
 
 
2014: Φευγει από τη ζωή στα 71 του χρόνια ο  δημοσιογράφος Άρης Σταθάκης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: