"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ , ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ: Αίμα στα χέρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ)Toυ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ

Όπως αναφέρει ο Steve Bannon, “πρώην” Επικεφαλής Στρατηγικής του D. Trump, η Taiwan είχε ενημερώσει εγκαίρως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, προσφέροντας αποδείξεις γι αυτό

Ο WHO προτίμησε να ακούσει την άποψη της κινεζικής κυβέρνησης. 

Απ΄τη συζήτηση [βλ. βίντεο] προκύπτει ακόμα ότι η τελευταία φρόντισε να εξαφανίσει, αγοράζοντας, δυο δισεκατομύρια μάσκες από τη διεθνή αγορά, ενώ η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο. Και ότι, ως εκ τούτου, ευθύνεται για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων [ασθενών και γιατρών] που έμειναν απροστάτευτοι

Ο Bannon μιλά για “αίμα στα χέρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας”, εννοώντας αίμα και δικών τους ανθρώπων, για το οποίο “το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να λογοδοτήσει”. 

Ακούγονται και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στη διάρκεια της συζήτησης – συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης του συστήματος υγείας των ΗΠΑ [και όχι μόνο] από τις διαθέσεις των Κινέζων. 

Αυτό που δεν ακούγεται, προκύπτει όμως, για κάποιον με στοιχειώδη πείρα, είναι το εξής:  

 
Δεν αποκλείεται να έχουμε άλλου είδους κλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ – “Λαϊκής Δημοκρατίας” από εκείνη των λεκτικών αντιπαραθέσεων. 

Ο Steve Bannon ομιλεί εδώ ως ιέραξ…
Δεν υπάρχουν σχόλια: