"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Στα μούτρα σας σανοφάγοι!

Γράφει ο Άλκης ο Σωστός


Δε λέγαμε μη πληρώνετε διόδια, αλλά πληρώστε σωστά διόδια.


Δε λέγαμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια, αλλά ότι θα κάτσουμε να φτιάξουμε δύο νέα ωραία αριστερά μνημονιάκια.


Δε λέγαμε ότι δε θα ξεπουλήσουμε δημόσια περιουσία, αλλά ότι θα κάνουμε σωστές αριστερές αποκρατικοποιήσεις.


Δε λέγαμε ούτε ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά ότι θα εκπλειστηριάσουμε σωστά τις περιουσίες σας.


Δε λέγαμε ότι θα πάμε το αφορολόγητο στις 12.000, αλλά ότι θα φτιάξουμε ένα σωστό αφορολόγητο και το "σωστό" αποδείχθηκε ότι είναι στις ... 6.000.


Τι να κάνουμε; Εμείς...
το σωστό θέλουμε ...
 


Στα μούτρα σας σανοφάγοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: