"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Ναι... μπάτε χίλιοι αλέστε και τον μυλωνά να δέστε

Του ΜΙΧΑΛΗ ΦΙΟΡΑΝΤΕ


Τίς παροιμίες οι Γραικοί
κι αυτές τίς διαφθείρουν
τό «χίλιοι» τό βαφτίσανε
«σκύλοι» γιά νά μάς δείρουν.

•••
Εδώ λιγάκι θά σταθώ
τήν ράτσα μας νά δείξω
καί άν μού μένει αναπνοή
στό ύστερα νά βήξω.

•••
Θα πάω στόν καθρέφτη μου
νά δώ τό πρόσωπό μου
νά δώ Γραικός γεννήθηκα
καί βρώ τόν διάολό μου
.

•••
Γραικός σημαίνει βάσανο
καί παρευθύς ευθύνη

αφού σ’ αλλάζουν όνομα
οι δυνατοί καί κτήνη.

•••
Άλλοτε είσαι αριθμός
καί άλλοτε δουλάκι

ωσάν τό σάπιο τό νερό
στής φύσης τό αυλάκι.

•••
Οι δέ λεφτάδες οι πάντοτε
μέ μίζες αγοράζουν
εκείνους πού μάς διοικούν
κι οι μπούφοι υποτάζουν.

•••
Έζησα μαύρη τήν ζωή
στήν χώρα βρικολάκων
μέ πρόγραμμα διαταγή
νά σκάψουνε τόν λάκκον,

•••
σέ όσους αντιστέκονται
καί θέλουν τήν αλήθεια

πού έχουνε στά στήθη τους
καί όχι κολοκύθια.

•••
Έτσι καί μετατρέπουνε
τά πάντα καί καγχάζουν
σάν τά κοράκια τής νυχτός
πού χαίρονται καί κράζουν.

•••
Ο Έλλην διά τήν θέση του
αρνείται τήν φιλία
ενώ εσέ βογκολογούν
στόμαχος καί κοιλία.

•••
Τό μεγαλύτερο κακό
στήν άμοιρη πατρίδα
τό έκανε ο Έλληνας
ο τών θυρίδων γίδα.

………………

Ναούς εκατεδάφισε
μάρμαρα πουλημένα
οι χριστιανοί χαιρόντανε
καί βρήκαν τήν «παρθένα».

•••
Τι νά σού κάνει ένα σκυλί
στού Μυλωνά τήν πόρτα
όταν ο άνθρωπος πεινά
καί τρώει μόνο χόρτα.
•••
Έτσι αλλάξανε ευθύς
ό,τι δέν τούς συμφέρει,
(οι βλάκες στό Τραπεζιστάν
βάζουν κι εκείνοι χέρι.)
•••
Καί βλέπεις τόν ανίερο
ντόπιο μαλακισμένο
νά χάνει τό κεφάλι του
απ’ τό θεριό τόν ξένο.

•••
(Βαρέθηκα τήν μοναξιά
μέ ούζο καί τσιγάρο
νά ‘χω τήν τρέλα μου δεξιά
κι αριστερά τόν Χάρο.)

……………………………….
………………………………
 
Δέν έχω όπλο νά πολεμήσω τόν βάρβαρο πού μέ πηδάει.
 

Μού τό πήρανε κι αυτό όταν μέ βύθιζαν στήν κολυμπήθρα καί δέν ήξερα πώς νά τούς φτύσω.
 

Τώρα δέν έχω σάλιο, η αφαγία μέ οδήγησε  στήν ξηροστομία.


"ΤΟ ΠΑΡΟΝ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: