"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (3/8/ΧΧΧΧ)


1949: Δημιουργείται το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ.


1971: Ένα χρόνο μετά τη διάλυση των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοινώνει το σχηματισμό του νέου του συγκροτήματος που ονομάζεται «The Wings».

1940: Γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης

1972: Πεθαίνει ο ρεμπέτης Γιάννης Παπαϊωάννου

1973: Πεθαίνει ο ακαδημαικός Ηλίας Βενέζης

1977:  Πεθαίνει ο Μακάριος Γ', Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος της Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: