"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια αριστερή τουρκολάγνα κωμωδία" (και Μ@l@ki@ μαζί...)

 

Σαν σήμερα το 1922 οι φίλοι μας οι Τούρκοι ΠΥΡΠΟΛΟΥΝ την Σμύρνη και...

"...Χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα..."
Mαρία Ρεπούση, "Ιστορικός" / Ιστορία ΣΤ' δημοτικού
 

Photo: Ελλήνες τουρίστες της εποχής , με το "εισιτήριο" της "DragonoRepoussi  Cruises"  στο χέρι "συνωστίζονται" για να απολαύσουν τις θερινές τους διακοπές, ευγενική προσφορά του Τουρκικού κράτους κοινωνικής πρόνοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: