"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΑΔΙΚΟ: Όταν έχεις...Όταν έχεις:
 

Πρωθυπουργό που θεωρεί ότι Λέσβος και Μυτιλήνη είναι γειτονικά νησιά.
 

Πρωθυπουργό που εντάσσει το Ιράν στις αραβικές χώρες.
 

Πρωθυπουργό που πιστεύει ότι ένα στρατόπεδο θα μπορούσε να καταλαμβάνει 400.000 στρέμματα.
 

Υπουργό Άμυνας που πιστεύει ότι η πλειοψηφία των κατοίκων των Σκοπίων είναι Αλβανοι.
 

Και Αναπληρωτή Υπουργό που πιστεύει ότι στη Βαρκελώνη κατοικούν Βάσκοι ...
 

Ε μετά...


τι να περιμένεις από αυτή την κυβέρνηση, από το λαό που εκλέγει αυτή την κυβέρνηση και γενικότερα από αυτό τον τόπο ...


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: