"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: "Φυλασόμενη συνταγή για τα αντιβιοτικά" Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει...

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(dtheodoro@hotmail.com) 

Τρείς μήνες είχε στην διάθεση της η Κυβέρνηση για να εφαρμόσει τον δικό της Νόμο για φυλασσόμενη συνταγή αντιβιοτικών

Τελικά δεν τα κατάφερε και στο και πέντε δόθηκε αναβολή «λόγω αδυναμίας προσαρμογής των συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στις απαιτήσεις του Νόμου».

Κανείς δεν κατάλαβε τι ιδιαίτερο χρειάζεται για να εφαρμοστεί στην περίπτωση των αντιβιοτικών κάτι που ήδη εφαρμόζεται επιτυχώς με τις φυλασσόμενες συνταγές του Νόμου1729

Και όταν δεν υπάρχει μια αληθοφανής εξήγηση τότε έχει θέση η παραφιλολογία

Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με όλα αυτά και να αποδοθούν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Ο Νόμος πρέπει να εφαρμοστεί

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δίνονται όλα τα αντιβιοτικά με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ και να μην υπάρχει ΚΑΜΙΑ εξαίρεση

Και όταν λέμε καμία εννοούμε ΚΑΜΙΑ

Από την στιγμή που υπάρχει και η δυνατότητα της άυλης συνταγογράφησης τα πράγματα απλοποιούνται και οι όποιες δικαιολογίες για τηλεφωνικές εντολές έχουν τελειώσει.

Η εφαρμογή αυτού του Νόμου μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ θα δώσει στην Πολιτεία...


 ένα πολύτιμο εργαλείο για να αναλύσει σε βάθος το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης των αντιβιοτικών που είναι πολύ σημαντικό και δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί όταν οι ευθύνες διαχέονται……
Δεν υπάρχουν σχόλια: