"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητο ΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Quiz για ψεκασμένους!!!

"Εξετάζει" ο "ΑΛΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΒΟΛΩΜΕΝΟΣ"


Μα είναι δυνατό ο γιος αυτής της τρυφερής πατρικής φιγούρας να...αναρτά π... και α... ;!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 ΝΑΙ και ιδού οι λόγοι (!!!)ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΑΙ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: