"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΑΛΗΤΑΡΑΔΙΚΟ: Χαστούκι από τους δικαστές του ΣτΕ στον υπουργό - ποιητή Πολάκη


Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας απάντησαν στον υπουργό Πολάκη, ο οποίος με ένα… ποίημα τους εγκαλούσε για την απόφασή τους για τους φορολογικούς ελέγχους
Σε ανακοίνωσή τους μιλάνε για… αστοιχείωτη κριτική που προσφέρει κακές υπηρεσίες στον τόπο και στους πολίτες. Ο κ. Πολάκης έχει μιλήσει πολλές φορές σε βάρος της Δικαιοσύνης και με αφορμή αποφάσεις με τις οποίες δεν συμφωνούσε. Ανάλογο φαινόμενο δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρώπης…


Η απόφαση του ΣτΕ έδωσε τέλος στην ομηρία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων, οι οποίοι καλούνταν από τις φορολογικές αρχές να αποδείξουν ότι δεν είναι φοροφυγάδες, ανασύροντας αρχεία και στοιχεία από το 2.000.


Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ως εξής:

Με αφορμή τα σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και άλλων οικονομικών βαρών (και όχι στην επιβολή ποινικών κυρώσεων), ορισμένα από τα οποία, μάλιστα, έλαβαν και έμμετρη μορφή, η Ένωση Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς διάθεση απολογίας, θέλει να διευκρινίσει τα εξής:


Το Δικαστήριο, συνεπές προς την προγενέστερη νομολογία του και ομοφώνως, ακολούθησε τις γενικές αρχές και τους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό και αποτυπώνονται στη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι αρχές αυτές αποτελούν δικαιοκρατικές εγγυήσεις, που ισχύουν σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, και αφορούν όλους, ανεξαιρέτως, τους πολίτες.
Κρατικοί λειτουργοί και δημόσια πρόσωπα που ασκούν κριτική σε δικαστικές αποφάσεις επιβάλλεται να έχουν υποτυπώδη, έστω, γνώση των εξελίξεων στον νομικό πολιτισμό, διότι η αστοιχείωτη κριτική προσφέρει κακή υπηρεσία στον τόπο και τους πολίτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: