"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΥΡΙΖΟΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑΡΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Τα σκουπίδια ως πρώτη αυτοσύσταση μιας πόληςΤα σκουπίδια των πόλεων είναι ο ανάστροφος πολιτισμός τους. Ο τρόπος συλλογής, η ανακύκλωση, η διαλογή, η επιβάρυνση του δημόσιου χώρου είναι η πρώτη αυτοσύσταση μιας πόλης για τον εαυτό της. Για χρόνια η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει στρεβλά το θέμα. 

 
Η πολιτική εθελοτυφλία όμως πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Η πελατειακή αιχμαλωσία αφορά άλλες εποχές. Η πόλη δεν μπορεί να εκβιάζεται από κανέναν. Η ελληνική κοινωνία πρεπει να εκσυγχρονιστεί. Το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν λύνεται χωρίς σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Υπερισχύει η δημόσια υγεία και η ποιότητα της καθημερινής ζωής. Όλες οι δημόσιες υποδομές του κράτους καθαρίζονται εξάλλου από ιδιώτες.

 
Οι Δήμοι που είχαν ήδη ιδιώτες ή και ιδιώτες δεν είχαν κανένα πρόβλημα αυτές τις ημέρες. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν θίγει τον υπάρχον προσωπικό. Είναι αυτονόητα όλα αυτά, υπακούουν στην κοινή λογική. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός.

 
Στη Χαλκιδική, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και σε άλλες πολλές περιοχές η καθαριότητα των Δήμων γίνεται ήδη σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, που χρησιμοποιούν δικά τους μέσα.
 
Πλήθος δημόσιων υπηρεσιών από νοσοκομεία έως πανεπιστήμια και λιμάνια διαχειρίζονται την καθαριότητα με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργατη. Οι Δήμοι και οι φορείς αυτοί επιβλέπουν και ελέγχουν την τήρηση των συμφωνηθέντων, ως ρυθμιστικές αρχές.

 
Οι πολίτες και επισκέπτες απολαμβάνουν πολύ ποιοτικότερες υπηρεσίες καθαριότητας, η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας δεν διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο, συμβασιούχοι δεν καθίστανται σε ομηρία, οι Δήμοι και οι φορείς εξοικονομούν πόρους, και είναι απαλλαγμένοι από ένα βαρύ και βασανιστικό management.

 
Δεν υπάρχουν ταμπού, ούτε ιδεοληψίες, προέχει...

 η εξυπηρέτηση των πολιτών, η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των πόλεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: