"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Πού είναι το περίεργο;5000 ηλίθιοι πίστεψαν ότι ο Σώρρας θα τους πλήρωνε την εφορία


Και πού είναι το περίεργο; 


Εδώ 2.246.064 ηλίθιοι πίστεψαν ότι ο Τσίπρας θα έσκιζε το μνημόνιο, θα διέγραφε το χρέος και θα έδιωχνε την τρόικα η οποία όμως θα συνέχιζε να του δανείζει! 


Πιο "λογικό" μού φαίνεται το πρώτο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: