"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Quiz - «Parole, parole»


Σε τι διαφέρει το μετεκλογικό «Δεν υπόσχομαι τίποτα που δεν μπορώ να το πληρώσω», του Σαμαρά, από το προεκλογικό «Πληρώνω όλα όσα έχω υποσχεθεί»; 


ΛΥΣΗ:
Οτι εδώ secondo κάνει ο Βενιζέλος, ενώ στη Νταλιντά, ο Αλαίν Ντελόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: