"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Κεντροαριστεροί!


Θα έλεγα πως πάσχουν απο ανοσογνωσία: ο νευρολόγος τους ρωτά πώς αισθάνονται και του απαντούν «Πολύ καλά».
 


Κι όταν τους λέει να σηκώσουν το αριστερό τους χερι, αυτοί σηκώνουν το δεξιό.
 


Αλλά όταν φτάσουν στο σημειό να νομίζουν πως το παράλυτο χέρι τους ανήκει σε κάποιον άλλον, ψηφίζουν Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: