"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Οι Ελβετοί «ξαναστήνουν» την κρεμάλα

Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τους υποστηρικτές της θανατικής ποινής στην Ελβετία να αρχίσουν τη συλλογή υπογραφών προκειμένου να αποφασιστεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της εσχάτης των ποινών στη χώρα ύστερα από 70 χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η πρωτοβουλία αυτή πληροί όλες τις νομικές προϋποθέσεις και η ομάδα που την προωθεί θα έχει στη διάθεσή της χρόνο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου του 2012 να συλλέξει τις 100 χιλιάδες υπογραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής για καταδικασθέντες μεταξύ άλλων για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η Ελβετία κατήργησε τη θανατική ποινή το 1942 ενώ ο τελευταίος θανατοποινίτης εκτελέστηκε στη χώρα με αποκεφαλισμό το 1940. Παρά το γεγονός ότι η εσχάτη των ποινών διατηρήθηκε στο στρατιωτικό δίκαιο της Ελβετίας μέχρι το 1992, δεν έγιναν εκτελέσεις μετά το 1944.

Οι ελβετικές αρχές πρέπει εν τω μεταξύ να εξετάσουν κατά πόσο ενδεχόμενη επαναφορά της θανατικής ποινής θα είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα της χώρας αλλά και με τις διεθνείς συνθήκες που έχει επικυρώσει, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πάντως ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής δεν συνάδει είτε με το Σύνταγμα είτε με τις διεθνείς συνθήκες, θα αποκλειστεί η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

Και μόνον η πρόταση έχει ξεσηκώσει κύμα επικρίσεων από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος ενώ έπεται λιγότερο από έναν χρόνο της απόφασης για την κατάργηση των μιναρέδων, που έδωσε πρωτοσέλιδα στον παγκόσμιο Τύπο για την Ελβετία. Ταυτόχρονα, εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας τόνισε ότι μια τέτοια επαναφορά θα έφερνε την Ελβετία σε σύγκρουση με τη γενική παγκόσμια τάση για κατάργηση της εσχάτης των ποινών. Η μοναδική χώρα στη σημερινή Ευρώπη στην οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία.

(Πηγή: Ασοσιέιτεντ Πρες)

Δεν υπάρχουν σχόλια: