"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει."
George Eliot, (1819-1880, Αγγλίδα συγγραφέας)

"Καλύτερα να μην αρχίσεις ποτέ παρά να μην τελειώσεις ποτέ."
George Herbert, (1593-1633, Ουαλός ποιητής)

"Κανένα χθες δεν ξοδεύτηκε γι' αυτούς που δίνουν όλο τον εαυτό τους στο σήμερα."
Brendan Francis, (Αμερικανός συγγραφέας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: