"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Όταν πρόκειται για μια καινούργια ιδέα, δεν ρωτώ ποτέ τους ειδικούς. Θα μου έδιναν έξι διαφορετικές αιτίες για τις οποίες δεν θα έπιανε."
Henry Ford, (1863-1947, Αμερικανός βιομήχανος)

"Τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα που έχει έρθει η ώρα της."
Βίκτωρ Ουγκώ, (1802-1885, Γάλλος Συγγραφέας)

"Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από μια ιδέα, όταν δεν την έχει κανείς."
Paul Claudel, (1868-1955, Γάλλος ποιητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: