"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Νομοσχέδιο... Άκυρον

Ανεφάρμοστο χαρακτηρίζουν τα τέσσερα Γενικά Επιτελεία το σχέδιο νόμου περί υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που συνέταξαν συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας και έφερε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για «διαβούλευση» ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.

Οι παρατηρήσεις των Γενικών Επιτελείων στο σχέδιο νόμου φθάνουν τις... 30 σελίδες.

Οι επιτελείς που το επεξεργάστηκαν σχεδόν δίπλα από κάθε διάταξη έχουν βάλει αστερίσκο, ο οποίος σημαίνει από απλή διαφωνία έως και «αδυναμία υλοποίησης».

Ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία συνεργάτες του κ. Βενιζέλου κατήρτισαν εν μέσω θέρους το σχέδιο νόμου, αλλά, κατά τα φαινόμενα, και της άγνοιας για τη δομή και τη Λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ότι τα Γενικά Επιτελεία εισηγούνται τη σύσταση διακλαδικής ομάδας εργασίας προκειμένου να διευκρινισθούν διατάξεις και να επιχειρηθεί το σχέδιο νόμου να καταστεί υλοποιήσιμο.

«Όχι» για μεταθέσεις
Σημειώνεται, δε, πως για τις αλλαγές στο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των στρατιωτικών, για ένα δηλαδή τόσο σημαντικό θέμα, τα Γενικά Επιτελεία δεν είχαν ενημέρωση και συμμετοχή στη σύσταση του σχεδίου νόμου, παρά μόνον τους παραδόθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για παρατηρήσεις όταν αυτό είχε ήδη παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου από τον κ. Βενιζέλο.

Επίσης, πριν αξιολογηθούν οι ενστάσεις των στρατιωτικών, το σχέδιο νόμου τέθηκε για διαβούλευση με την παρουσίαση των βασικών του αρχών στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.

Ποιες είναι οι παρατηρήσεις των Γενικών Επιτελείων;  

Διαφωνούν στη σύσταση συμβουλίου μεταθέσεων με το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο όργανο ανατρέπει πλήρως την υφιστάμενη λειτουργία των κλάδων (Β' Κλάδων) που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση θεμάτων προσωπικού. 

Θεωρούν ανεφάρμοστες τις διατάξεις που προβλέπουν προσφυγή σε περίπτωση μη ικανοποίησης στελεχών από τις μεταθέσεις που λαμβάνουν (ανατρέπεται ο μηχανισμός έκδοσης μεταθέσεων) και άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σε ενδεχόμενο αποστρατείας.

Στο δεύτερο ενδεχόμενο παρέχεται βάσει του σχεδίου νόμου χρονικό περιθώριο ενός μήνα στα Επιτελεία να απαντήσουν, κάτι που οι στρατιωτικοί θεωρούν ανέφικτο την περίοδο ανάληψης καθηκόντων από τη νέα ηγεσία και προετοιμασίας για τις μεταθέσεις του προσωπικού.

Ανέφικτη θεωρούν και την υλοποίηση της διάταξης που κάνει λόγο για μεταθέσεις στρατιωτικών σε περιοχές φοίτησης των τέκνων τους. Κι αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν στον Έβρο και τα νησιά, όπου δεν υπάρχουν πανεπιστήμια.

Κατηγορηματικά τα Επιτελεία απορρίπτουν τη διάταξη που προβλέπει φυσική παρουσία στα συμβούλια κρίσεων και έγγραφη διατύπωση ενστάσεων από τους στρατιωτικούς οι οποίοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες», ενώ αναφέρουν πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη που κάνει λόγο για προγραμματισμό θέσεων ένα χρόνο πριν από την πλήρωση τους. 

Τα Γενικά Επιτελεία διαφωνούν γενικά με τη διαδικασία της «κατ’ απόλυτον εκλογή» προαγωγής των στρατιωτικών και τονίζουν πως αν αυτή εφαρμοστεί, θα πρέπει να περιοριστεί εντός μίας τάξης και όχι πέραν αυτής.  

Αντίθετα είναι επίσης στην ένταξη στελεχών που προέρχονται από ΕΜΘ στο σώμα των αξιωματικών, στη μείωση στα 5 χρόνια της προαγωγής σε ανθυπολοχαγό (11 σήμερα) των ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών που απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ και, τέλος, θέτουν όριο στην εξέλιξη των αξιωματικών, προερχόμενων εξ υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως δεν μπορεί αυτή η κατηγορία στελεχών να φθάνει μέχρι το βαθμό του συνταγματάρχη.

ΠΗΓΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ & ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τις γυναίκες ΕΜΘ όμως που στην πλειοψηφία τους παντρεύτηκαν αξιωματικούς τις προάγατε στις τάξεις των αξιωματικών όμως!

ΕΚΕΙ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΡΕ!?!?!?!?

Ότι τους συμφέρει λένε..τον ΚΟΛΟ τους κοιτάνε οι χαρτογιακάδες της Ευελπίδων!

Αξιωματικός με μετάθεση στη Νάπολη για 3 χρόνια έβγαλε 300,000 ευρώ με ΟΛΑ τα έξοδα πληρωμένα για αυτόν και την οικογένειά του στην τριετία!

Αυτό ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΕ????