"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σε 57 χρόνια η ισότητα θα φτάσει στους μισθούς των γυναικών

Δέκα χιλιάδες στερλίνες (12.154 ευρώ) λιγότερες κερδίζουν κατά μέσον όρο οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις στη Βρετανία σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Chartered Management Institute. Με τον σημερινό ρυθμό, η έρευνα υπολογίζει ότι οι γυναίκες θα χρειαστεί να περιμένουν περίπου 57 χρόνια μέχρι να επιτευχθεί ισότητα στους μισθούς. 

Η διαφορά οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι άνδρες λαμβάνουν μεγαλύτερα μπόνους από ό, τι οι γυναίκες. Ωστόσο, οι μισθοί των γυναικών αυξάνονται με ρυθμό 2,8% ανά έτος, σε σχέση με το 2,3% των μισθών των ανδρών. Η βρετανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι μισθοί των γυναικών είναι κατά μέσον όρο 15% χαμηλότεροι από ό, τι των ανδρών. Στην έρευνα συμμετείχαν 43.000 γυναίκες με διευθυντική θέση, από 200 εταιρείες.

πηγη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: