"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΡΩΝΟΪΟΠΛΗΚΤΟ ΝουΔοΣΥΡΙΖΑίικο ΚΗΦΗΝΟΣΟΥΡΓΕΛΑΡΑΔΙΚΟ: Δημόσια επιχείρηση ζητά να ενταχθεί στα ευνοικά μέτρα του κράτους προς τόνωση της ψυχολογίας των ιερών αγελάδων της! Η επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ στον κρατιστή Σταϊκούρα...

Μια μικρή γεύση αυτού που έρχεται μπορεί να πάρει κανείς από την επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ προς τους υπουργούς Σταικούρα και Πιερρακάκη.  


Με την επιστολή ο κ. Τζαβάρας ζητά να ενταχθούν οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ στα ευνοικά μέτρα και όχι μόνο.ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7 ΑΘΗΝΑ

Υ/Ο ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ


Αγαπητέ κ. Υπουργέ,


Με τη παρούσα επιστολή σας μεταφέρω την αγωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταχυμεταφορών και ιδιαίτερα οι εταιρίες franchisees που έχουν συνάψει σύμβαση franchisee με τις εταιρίες των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα.Για να λειτουργούν συνειδητά και υπεύθυνα αυτές οι εταιρίες, παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετωπίζουν, όπως η ψυχολογία και ο φόβος των υπαλλήλων και όλων των συνεργατών λόγω της πανδημίας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις, εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης κατάστασης της αγοράς, καθώς και των επισφαλειών που θεωρούμε δεδομένο ότι θα προκύψουν εξ αιτίας της περιστασιακής αλλά ενδεχομένως και της οριστικής παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων-πελατών λόγω της πανδημίας, θα πρέπει οι κάτωθι ΚΑΔ να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης 5320 και υποκατηγορίες Συγκεκριμένα προτείνετε:1. Την ένταξη των παραπάνω ΚΑΔ επιχειρήσεων στα ευεργετικά μέτρα επιδότησης, ρύθμισης των εργοδοτικών εισφορών για όσο χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται το μέτρο στις κλειστές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού με όσα ευεργετήματα προβλέπονται.2. Την παράταση φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων που υφίστανται ή θα προκύψουν εντός του επόμενου 3μήνου.3. Την ένταξη σε προγράμματα ανοιχτού ΕΣΠΑ


4. Την πιθανή ένταξη σε άτοκες δανειοδοτήσεις από το Υπουργείο ανάπτυξης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.5. Σε ότι αφορά το προσωπικό των πρακτορείων, για την αποφυγή φαινομένου αθρόων αποχωρήσεων εξ’ αιτίας του φόβου της επιδημίας, προτείνετε την θέσπιση ειδικού περιστασιακού ανθυγιεινού επιδόματος ίσο με ποσοστό 50% του επιδόματος που θα λάβουν οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, προς τόνωσης της ψυχολογίας αλλά και...


 του ρεαλιστικού κινδύνου της επιδημίας.Αυτές οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης κρίσης και θα πρέπει να έχουνε ισότιμη αντιμετώπιση με τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, σε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν στο μέλλον.Με εκτίμηση
Διευθύνων Σύμβουλος

Ερρίκος Τζαβάρας

KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11 ΑΘΗΝΑ
Υ/Ο ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: