"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΠΛΗΚΤΟ ΛΑΘΡΟΜΑΧΜΟΥΤΙΣΤΑΝ: Μια εισήγηση που..."ισως βοηθήσει"

Εισηγείται ο "ΦΑΛΗΡΕΥΣ"Οχι δηλαδή ότι είμαι 100% σίγουρος, παρ’ όλα αυτά το εισηγούμαι: 


Να πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο τα έξοδα στους γονείς της φοιτήτριας από τη Γερμανία, την οποία βίασε και σκότωσε ο Αφγανός μετανάστης, για να επισκεφθούν τον τέως υπουργό Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλο και αυτός να τους εξηγήσει γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των φυλακισμένων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: