"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΑΡΙΣΤΕΡΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΠΛΗΚΤΟ ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΑΔΙΚΟ: O IOΛΑΣ των (Ζaploutistas) Κατσιαπλιάδων - Δεν θα τους γνώριζαν ούτε οι θυρωροί των πολυτελών ακινήτων τους

Toυ Ian Ford


Ισως είναι το χιόνι που πέφτει εκεί έξω με τους χιλιάδες αστέγους και τις κολασμένες ζωές που σέρνονται κάτω από τις γέφυρες αναζητώντας καταφύγιο, είναι ίσως το χιόνι και τα εκατομμύρια ευρώ των Συριζαίων που προκαλούν ίλιγγο.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια: