"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΙΑΤΡΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ιατροδικαστική: η άγνωστη επιστήμη

Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.


Εδώ και πολλά χρόνια η ιατροδικαστική στη χώρα μας παραμένει μια άγνωστη επιστήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι βασικές ερωτήσεις όπως το τι είναι ιατροδικαστής ακόμα και σήμερα με δυσκολία μπορούν να απαντηθούν από τον μέσο έλληνα πολίτη. Πράγματι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι ιατροδικαστής είναι αποκλειστικά ο γιατρός που κατέχει τη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.  


Τι αξία όμως έχει μια επιστήμη όταν οι πολίτες δεν τη γνωρίζουν; Τι σημασία έχουν οι δυνατότητες και οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει όταν η κοινωνία δεν γνωρίζει πώς να τις χρησιμοποιήσει;


Προφανώς αυτή η κατάσταση οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, ένας εκ των βασικότερων είναι ότι εδώ και δεκαετίες το ελληνικό κράτος στήριζε ένα σύστημα διορισμών των συγκεκριμένων γιατρών σχεδόν αποκλειστικά από το υπουργείο Δικαιοσύνης.  


Οι κυρίως συνέπειες αρκετές, αλλά κυρίως η αποξένωση των ιατροδικαστών από τον φυσικό τους χώρο (του νοσοκομείου), η ελλιπής κάλυψη των αναγκών στην πλειονότητα των νομών, καθώς και η απομόνωση της επιστήμης από την ελληνική κοινωνία, με ό,τι αυτό μπορούσε να προκαλέσει.


Ακόμη και όταν το 1992 με τον νόμο «Περί εκσυγχρονισμού και οργάνωσης του συστήματος Υγείας» προβλέφθηκε σαφώς ο ρόλος του ιατροδικαστή εντός του ΕΣΥ, εν τούτοις ουδέποτε στην πράξη υλοποιήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα υπάρχουν μόλις δύο μόνιμες θέσεις ιατροδικαστών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ περίπου δέκα επικουρικοί επιμελητές εξυπηρετούν τις ανάγκες κυρίως στην περιφέρεια.


Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι...

ο μόνος δρόμος για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης επιστήμης στην Ελλάδα είναι η δυναμική ένταξή της στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ


 Με αυτόν τον τρόπο ο ιατροδικαστής αφενός θα ενταχθεί στον φυσικό του χώρο και στον καθημερινό επιστημονικό, δημιουργικό ιατρικό ανταγωνισμό, αφετέρου θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με ποιότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και ορθότερη απονομή της δικαιοσύνης. Το πλέον σημαντικό είναι ότι ο έλληνας ιατροδικαστής θα ξαναγίνει επί της ουσίας γιατρός. Ενας γιατρός στην υπηρεσία της επιστήμης και της δικαιοσύνης αλλά κυρίως των πολιτών που τον έχουν ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: