"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΣΥΡΙΖΟΠΛΗΚΤΟ ΚΩΛΟΧΑΝΕΙΟ: «Θέλω κι εγώ να ένα κανάλι. Μερσί εκ των προτέρων»... Μια γυναίκα γελοιοποίησε την παρωδία του διαγωνισμούYποτίθεται πως στην πόρτα του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, όπου βρίσκονται “ταμπουρωμένοι” οι εκπρόσωποι των οκτώ εταιριών που διεκδικούν τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες δεν θα μπορούσε να πλησιάσει κανείς εξαιτίας των αυστηρών μέτρων ασφαλείας.


«Ζήτησα...
 να μπώ γιατί θέλω κι εγώ ένα κανάλι αλλά δεν μου άνοιξαν» είπε στους δημοσιογράφους. Και έδειξε το φάκελο που κρατούσε στα χέρια της. Πάνω του, η… γραπτή “πρότασή” της: «Θέλω κι εγώ να ένα κανάλι. Μερσί εκ των προτέρων»…

Δεν υπάρχουν σχόλια: