"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τα κίνητρα του μαθηματικού

Tου μαθηματικού και συγγραφεα Τευκρου Μιχαηλιδη«Ευχαρίστως θα δεχόμουν να καώ ζωντανός σαν τον Φαέθωνα, αν αυτό είναι το τίμημα για να φτάσω μέχρι τον Ηλιο και να γνωρίσω το σχήμα, το μέγεθος και τη σύνθεσή του», φέρεται να έχει πει ο Εύδοξος ο Κνίδιος, ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς της κλασικής ελληνικής περιόδου. 


Η φράση του συνοψίζει το μοναδικό πραγματικό κίνητρο της μαθηματικής δραστηριότητας: τη γνώση. 


Βέβαια, η κοινωνία εκμεταλλεύεται το προϊόν της μαθηματικής ενασχόλησης. Συχνά, επ’ αγαθώ: πίσω από τις αλματώδεις εξελίξεις στην ιατρική, την επικοινωνία, την ποιότητα ζωής κρύβονται τα Μαθηματικά.  


Αλλοτε πάλι, η χρήση τους έχει καταστροφικές συνέπειες: Πίσω από τις έξυπνες βόμβες, το φακέλωμα του πολίτη και τις οικονομικές κρίσεις κρύβονται πάλι τα Μαθηματικά (Μαθηματικά πουλημένα στους χρηματιστές τα χαρακτήριζε ο αείμνηστος Ντενί Γκετζ). 


Ωστόσο οι συνέπειες, ευνοϊκές ή ολέθριες, σπάνια απασχολούν τον μαθηματικό ερευνητή. Το δικό του μέλημα είναι να μάθει: 

Ελάχιστοι πλούτισαν από την ενασχόλησή τους με τα Μαθηματικά ή έγιναν διάσημοι χάρη σε αυτά.  


«Πρέπει να μάθουμε, θα μάθουμε», έλεγε ο Ντάβιντ Χίλμπερτ, καλώντας τους συναδέλφους του να στρατευθούν στη μαθηματική έρευνα έστω και αν, όπως γράφει ο Τολστόι, «συχνά η μαθηματική απόλαυση δεν έγκειται στην ανακάλυψη αλλά στην αναζήτηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια: