"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑ: "Δες σανδάλια των ΕΥΝΟΥΧΩΝ άλλοι δε, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΡΟΥΧΩΝ"

Του ΜΙΧΑΛΗ ΦΙΟΡΑΝΤΕ


Υφίσταται Παλάτιον
πλήρως εξοπλισμένο
εντός του ζούνε άπαντες
μέ ύφος υψωμένο.

•••
Κοστούμια καί σανδάλια
πόρπες καί δακτυλίδια
αστράφτουνε περήφανα
ώς Μηδικά στολίδια.

•••
Περίφρακτο Ανάκτορο
άλλης ανατομίας
μέ λόγο ανακόλουθο
λόγο αστυνομίας.

•••
Ουδείς αναγνωρίζεται
εντός του ώς πολίτης
εκτός ευνούχος άν εστί
καί Σανδαλοκοπρίτης.

•••
Το ψεύδος εφαρμόσιμο
κάθε στιγμή καί ώρα

καθώς καταρρακώνεται
ο άνθρωπος κι η Χώρα.

•••
Οί τών Ευνούχων αμοιβές
τόσο ψηλές, χαρά μου

πού τά Ταμεία αγνοούν
-έχουν τήν «κατάρα μου».

•••
Ουδείς πολίτης ημπορεί
ν’ακούσει μιάν αλήθεια
εκεί τρώγουν τόν άμπακο
καί ’μείς μόνο ρεβίθια.

•••
Υπάρχει κι ένα γήπεδο
όπου πάντες ασκούνται
λέγεται Βουλευτήριο
καί θέατρο μιμούνται.

•••
Μέσα στό Ανακτόριο
υπάρχουν καί λακέδες
ίσως δέν είναι υπουργοί
αλλά τού πλούτου παίδες.

•••
Οί είς Βουλευτήριο
αντίπαλοι ετούτων
ουδόλως παραλλάσσουνε
λακέδων καί τραμπούκων.

•••
Μιά χώρα απροφύλακτη
μηδενισμού εταίρα
π’ άλλα ακούει Κυριακή
καί άλλα τήν Δευτέρα.

•••
Νοσοκομεία πουθενά
γιατροί παντού καί πάντα
φτάνει η τσέπη νά βαστά
κι η φτώχεια στό αγάντα.

•••
Τό Σύνταγμα αόρατο
οί νόμοι στά σκουπίδια
η Χώρα στάνη, δυστυχώς
κι εμείς βόδια καί γίδια.

•••
Αλλ’ όμως στό Ανάκτορο
ζούνε ζωή καί κότα
αφ’ όλοι προφυλάσσονται
απ’ τού Βορά τήν ΜΠΟΤΑ.
•••
Όμως αναπαυτήριο
υπάρχει καί μιά νύχτα
οί κεφαλές θά πέσουνε
στά ίδια τους τά δίχτυα.

•••
Λυπάμαι Ανακτόριοι
τό τέλος πλησιάζει
φορέστε τά σανδάλια σας
ο Χάρος διατάζει.

……………………………..
……………………………..
Στήν μαγική αυτή Χώρα, πέραν ημών,
έζησα γιά μερικά χρόνια κι ΕΓΩ.
Τώρα πληροφορούμαι ότι οί εκεί πολίτες
έφτασαν νά κοιτάζονται στόν καθρέφτη καί
πίσω τους νά βλέπουν τόν Διάβολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: