"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΑΔΙΚΟ: (Γκραούτσο)Μαρξισμός!Ο κανονικός Μαρξ, ο Γκράουτσο, είχε πει κάποτε ότι «δεν θα δεχόμουν ποτέ να είμαι μέλος σε μια λέσχη που θα είχε εμένα για μέλος».

 
Ο Κιμούλης τον αγνόησε. Κι έτσι επέλεξε να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση που επέλεξε να εμπιστευτεί εκείνον για πρόεδρο στο «Σταύρος Νιάρχος».
 
Η επιλογή θα έπρεπε να τον βάλει σε σκέψεις ως προς τη σοβαρότητα της κυβέρνησης.
 
Βέβαια μετά έβγαλε στη σέντρα την κυβέρνηση. Καλά να πάθει κι αυτή!
 
Αφού σκέφτηκε να εμπιστευτεί κοτζάμ Κέντρο Πολιτισμού σε κάποιον που την εμπιστεύτηκε ως κυβέρνηση και ενορχήστρωνε τσάμικα στο δημοψήφισμα, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί;
 
Γι' αυτό σας λέω:


Γκράουτσο και πάλι Γκράουτσο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: