"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Από το «μπαλαούρο»... στον Μπαλαούρα

Τον Νοέμβριο είχε κάνει κυβερνητικό ανασχηματισμό και, με αυτόν, ο πρωθυπουργός είχε στείλει ένα θετικό μήνυμα γιατί είχε δείξει ότι ήθελε να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση, για να ολοκληρώσει τάχιστα το Γ΄ Μνημόνιο. Μάλιστα, μιλώντας στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο, περίπου δέκα φορές είχε καταδικάσει κάθε χρονοτριβή στην υλοποίηση του Προγράμματος και άλλες τόσες είχε τονίσει την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίησή του, προσδιορίζοντας ως εθνικό στόχο τη μείωση της ανεργίας στον μέσο ευρωπαϊκό όρο το 2021 και, μετά, στο 10%.

 
Τι απέγιναν αυτά;... 


Απλά ήρθε να τα σαρώσει, αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε «13η σύνταξη». Αυτήν που όπως μαθαίνουμε εκ των υστέρων απόλαυσαν όλοι όσοι την δικαιούνταν, μεταξύ των οποίων και κυβερνητικός βουλευτής. Πολύ απλά γιατί δόθηκε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς στόχευση και εν τέλει χωρίς αποτέλεσμα. Πλούσιοι και φτωχοί στον ίδιο «κουβά» φτάνει να είχαν μια σύνταξη έως 850 ευρώ.

 
Προσέξτε το μέγεθος της ζημιάς. Με το επίδομα Τσίπρα, πάγωσε η διαπραγμάτευση για περίπου δύο μήνες, μπαίνοντας δηλαδή στο «μπαλαούρο», κατάσταση την οποία πληρώνει ακόμα η οικονομία.

 
Δυσαρέστησε κατηγορίες πολιτών, οι οποίες θεωρούν την παροχή αυτού του επιδόματος κοινωνικά άδικη, αφού δεν δόθηκε και σε άλλες, ίσως περισσότερο χειμαζόμενες, ομάδες του πληθυσμού(πχ άνεργοι, νέοι εργαζόμενοι με αμοιβές κατώτερες και από την κατώτερη σύνταξη).


Και τελικώς στέρησε από την οικονομία την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, που με το «αίμα» των φορολογουμένων δημιουργήθηκε, αφαιρώντας την οικονομία από αναπτυξιακές φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που θα δημιουργούσαν χωρίς αμφιβολία νέες θέσεις εργασίας.

 
Πως το είχε πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου: 
«η απόφαση αυτή ελήφθη με απόλυτη ασφάλεια έναντι των στόχων του 2016. Είναι μια απόφαση εφάπαξ, ελήφθη τώρα που είχαμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα υπεραπόδοσης εσόδων έναντι στόχων. Οφείλεται στην σκληρή μας δουλειά..». Προφανώς μιλούσε για την σκληρή του δουλειά ως φορολογούμενος..

Δεν υπάρχουν σχόλια: