"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΑΛΗΤΑΡΑΔΙΚΟ: Μόνο η... «διαγωγή ΣΥΡΙΖΑΙΑ» θα μετρά πλέον για το καθεστώςΟ «άξιος» συνεχιστής και αντ' αυτού Υπουργός Παιδείας του κυρίου Φίλη, ολοκληρώνει τούβλο-τούβλο το τείχος της αποκοπής της παιδείας από τη συνταγματική επιταγή της.


Μετά την ποινικοποίηση της αριστείας, την κατάργηση ουσιαστικά των θρησκευτικών και άλλα πολλά, έρχεται τώρα ως εντολοδόχος του κόμματος να καταργήσει και τη σχολική διαγωγή βασιζόμενος στις ιδεοληψίες του χάους και της ανομίας.


Μόνο η... «διαγωγή ΣΥΡΙΖΑΙΑ» θα μετρά πλέον για το καθεστώς που επιβάλλουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.


Τελικά...
 αντί τα σχολεία μας να σταματήσουν τη βία και τον τρόμο στα άβατα με τη μόρφωση και την παιδεία, θα μιμηθούν αντιθέτως τα άβατα των άκρων του χάους και της ανομίας πάνω στα πρότυπα του ερωτηματολογίου της κομματικής νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: