"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Το 92% των ακροαριστερών μένουν με τη μαμά τους... (Να μη θηλάζουν κι όλας...)

Ανατρέπει όλα τα δεδομένα η νέα μελέτη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, η οποία επιχειρεί να αναλύσει το προφίλ ενός "ακροαριστερού". Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, ο μέσος "ακροαριστερός" ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 21-24, δεν έχει πάρει ποτέ απολυτήριο Λυκείου και συνήθως είναι άνεργος.  


Πρόκειται για μελέτη που επιχειρεί να "λερώσει" τη φήμη της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Γερμανία και που σίγουρα προκαλεί πολλές αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ενδιαφέρον όμως της έρευνας επικεντρώνεται στο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των "ακροαριστερών" δε φεύγει ποτέ από το πατρικό σπίτι, αφού εξακολουθεί να ζει με τη μητέρα τους. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι...
 ένας μεγάλος αριθμός των εγκλημάτων προέρχονται από εκείνους, αφού δηλώνουν ότι έχουν καταγραφεί οι βίαιες πράξεις τους από το 2009 μέχρι και το 2013, οι οποίες ανέρχονταν σε 1.523.


Δεν υπάρχουν σχόλια: