"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (23/2/ΧΧΧΧ)

532: Θεμελιώνεται ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη

1455: Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος (εφευρέτης της τυπογραφίας) τυπώνει το πρώτο βιβλίο. Πρόκειται για τη Βίβλο.

1839: Θεμελιώνεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1903: Η Κούβα μισθώνει για αόριστο χρόνο τον Κόλπο του Γκουαντανάμο στις ΗΠΑ.

1966: Εκπέμπεται το πρώτο κανονικό πρόγραμμα του ΕΙΡ (της σημερινής ΕΡΤ).Το σήμα εκτιμάται πως το έλαβαν 1500 τηλεοπτικοί δέκτες

1957: Πεθαίνει η ρεμπέτισσα Μαρίκα Νίνου

1973: Πεθαίνει η ηθοποιός Κατίνα Παξινού

Δεν υπάρχουν σχόλια: