"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Αδιαφορώ γι' αυτά που γράφουν για μένα, αρκεί να μην είναι αλήθεια."
Katharine Hepburn, 1907-2003, Αμερικανίδα ηθοποιός

"Κριτικός είναι κάποιος που ξέρει το δρόμο, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο."
Kenneth Tynan, 1927-1980, Βρετανός κριτικός

"Όταν κρίνεις τους άλλους, δεν τους προσδιορίζεις, προσδιορίζεις τον εαυτό σου."
Wayne W. Dyer, Αμερικανός συγγραφέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: