"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΑΔΙΚΟ: H Λυδία-Word-Κονιόρδου νέο σκιάχτρο για τους Επενδυτές στο Ελληνικό - Ειναι και διατηρητεαH Λυδία-Word-Κονιόρδου βάζει νέα τρικλοποδιά στην επένδυση του Ελληνικού, στα πλαίσια του κατσιαπλιαδισμού που διακρίνει την κυβέρνηση.


Η σημερινή υπουργός Πολιτισμού ανοίγει εκ νέου θέμα διατηρητέων κτηρίων στο παλαιό αεροδρόμιο αναπέμποντας απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή.
 

Με επιστολή της η κυρία Κονιόρδου ζητά να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις άλλων τριών κτηρίων, αποδεχόμενη εν μέρει τις ενστάσεις της «Επιτροπής Αγώνα» για το Ελληνικό ενώ στην προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου είχε κριθεί διατηρητέο μόνο ένα κτήριο.
 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η κίνηση της υπουργού Πολιτισμού εγείρει και θέμα εγκυρότητας καθώς για να ζητήσει αναπομπή πρέπει να έχει διαπιστωθεί πλάνη του Συμβουλίου ή να έχουν προκύψει νέα στοιχεία.
 

Η υπουργός Πολιτισμού με το έγγραφό της με ημερομηνία 13 Απριλίου ζητά...
 να εξεταστούν ως δυνάμει διατηρητέα το κέλυφος του κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, ο παλαιός Πύργου Ελέγχου και ο αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων που σήμερα στεγάζει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
 


Επικαλείται, δε, «αίτηση θεραπείας» της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού αν και στην προηγούμενη συνεδρίαση για το θέμα του Κεντρικού Συμβουλίου και οι τρεις αυτές περιπτώσεις είχαν αποδειχθεί εξαιρετικά αδύναμες και απορρίφθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: