"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΘΝΙΚΑ ΣΟΥΡΓΕΛΑ - ΣΥΡΙΖΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Ανυπότακτο μηδενικό σε ειρωνικό οίστρο!Ανυπότακτος αντιρρησίας συνείδησης, καταδικασμένος με απόφαση στρατοδικείου, έχει το θράσος να ειρωνεύονται όσους πονούν την πατρίδα · όσους τουλάχιστον έπραξαν το καθήκον τους να την υπηρετήσουν.
 
Και όμως κάποιοι τέτοιοι απάτριδες, κάτι τέτοια ανίκανα μηδενικά υπήρξαν για 4 χρόνια σύμβουλοι του πρωθυπουργού της Ελλάδος ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: