"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαν σήμερα (26/5/ΧΧΧΧ)

1637: Πραγματοποιείται η πρώτη μάχη ανάμεσα σε ευρωπαίους εποίκους και ερυθρόδερμους στην Αμερική.

1896: Εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones ο οποίος αρχικά αποτελείται από 12 βιομηχανικές μετοχές. Πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες.

1923: Διεξάγονται οι πρώτες «24 Ώρες» του ΛεΜαν
2018: Φεύγει  από τη ζωή έπειτα από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 86 ετών στις νότιες ΗΠΑ αστροναύτης Άλαν Μπιν, ο τέταρτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη,

Δεν υπάρχουν σχόλια: