"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Στο θολωμένο του μυαλό,Στο θολωμένο του μυαλό, οτιδήποτε σχετίζεται με ανταγωνισμό και διάκριση φαντάζει ως ζούγκλα.  


Δεν μπορεί το έρμο να καταλάβει ότι η προσπάθεια να γίνεις καλύτερος από τον άλλον είναι όχι μόνο η κινητήρια δύναμη αλλά και ο μηχανισμός εξέλιξης της ανθρωπότητας.  


Αναμενόμενο, όταν έχεις περάσει όλη τη ζωή σου στη θερμοκοιτίδα της ΚΝΕ και των κομματικών οργανώσεων, ως υπερφυσικός μπέμπης.  


Να υποθέσω ότι...
 τις σχολές Χιλλ τις επέλεξε για τα καταληψιόπουλα μετά από κλήρωση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: