"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΑΓΡΑΜΜΑΤΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Κουφός πρύτανης, κακός πρωθυπουργός

Αν και ο καθηγητής-αρθογράφος δείχνει να ΑΓΝΟΕΙ (!!!)  το πρωτότυπο (στο οποίο ΔΕΝ υπάρχει η λέξη "κουφός" αλλά η λέξη "κούφος" που σημαίνει ελαφρόμυαλος και ατόμο που στερείται σοβαρότητας) για την αλλοίωση του οποίου σφάζει (και καλά κάνει) με το γάντι την επιτροπή εξετάσεων, το άρθρο είναι καλό παρά την παραπάνω σοβαρή (για καθηγητή) αστοχία που παραπέμπει στο "δάσκαλε που δίδασκες"... 
 
 
Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους επιστήμονες/εξεταστές των Πανελληνίων εξετάσεων που αλλοίωσαν το κείμενο του Θεοτοκά ώστε να ταιριάξει στην τρέχουσα ηθική.
 
 
 Το 1956 ο Θεοτοκάς έγραψε:  
«Ενας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σε αυτή είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κουφό πρύτανη ή έναν κακό πρωθυπουργό».  
 
 
Για να το γράψει αυτό ο Θεοτοκάς κάτι πρέπει να είχε στο νου. Κάτι πολύ συγκεκριμένο τον είχε ενοχλήσει. Γι αυτό και εξέφρασε την ενόχλησή του.

 
Σήμερα για να δώσουν οι εξεταστές των Πανελληνίων το κείμενο του Θεοτοκά αλλοιωμένο κάτι επίσης θα πρέπει να είχαν στο νου τους. Κάτι πολύ απλό και πολύ σαφές. Γι αυτό και έδωσαν στους υποψήφιους ένα διαφορετικό, ένα λογοκριμένο κείμενο: «ένας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σε αυτή είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κακό επιστήμονα».

 
Δεν έχω σχέση με την ψυχανάλυση. Ούτε και υποστηρίζω ότι αυτοί οι επιστήμονες/εξεταστές (διότι το πανεπιστήμιο έχουν τελειώσει οι άνθρωποι) απέκτησαν ξάφνου κρίση συνειδήσεως και καταφέρθηκαν εναντίον του εαυτού των. 
 
 
Απλώς (νομίζω) σκέφτηκαν ότι δεν θα ήταν και πολύ φρόνιμο εκ μέρους τους να αναφερθούν σε κάποιον «κουφό πρύτανη» και κυρίως σε κάποιον «κακό πρωθυπουργό». Επειδή αυτή η αναφορά είναι πολύ συγκεκριμένη. Φαντάζεστε τί θα έγραφαν οι διαγωνιζόμενοι εναντίον κουφών πρυτάνεων και (κυρίως) εναντίον κακών πρωθυπουργών;  
 
 
Για τούτο πολύ συνετά έπραξαν οι επιστήμονες/εξεταστές και αλλοίωσαν το κείμενο του Θεοτοκά.

 
Είναι κρίμα που δεν ζει ο Θεοτοκάς. Ισως η διόρθωση των εξεταστών να τον έκανε...
 να ξαναδεί το κείμενό του και να το διορθώσει: «Ενας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σε αυτή είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κουφό πρύτανη, έναν κακό πρωθυπουργό και έναν εξεταστή Πανελληνίων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: